Forcer – MySQL Database Brute Force Tool

Forcer, MySQL veritabanları için geliştirilmiş bir brute-force tooludur. Basit bir algoritmaya sahip olan bu tool Python3 ile kodlanmışıtr. Algoritma Forcer kendisine verilen host, username ve wordlist bilgilerini kullanarak hedef sisteme bağlantı kurulana kadar bağlanmaya çalışır (şifre denemesi yapar). Bağlantı kurulduğunda ise bağlanılan şifreyi ekrana basar. Forcer’ın asıl algoritmasında olup bu resimde olmayan bazı modüller bulunmaktadır, […]

Java Koleksiyonlar | Hashset

Koleksiyon Nedir? Koleksiyonlar Set, list , queue ve map tiplerinden oluşur. Genelde veriler üzerinde işlem yapmak, aramak gibi işlemlerde kullanılırlar. Sıralı ya da sırasız olabilirler. Bunlar java.util içerisinde bulunurlar ve kısaca bahsetmek gerekirse: List: İçerisinde birden fazla elemanı sıralı olarak barındırabilirler ve indis değerleriyle işlem yaparlar. Set: Elemanları sırasız bir biçimde tutarlar ve kopya eleman […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top