Java Koleksiyonlar | Hashset

Koleksiyon Nedir? Koleksiyonlar Set, list , queue ve map tiplerinden oluşur. Genelde veriler üzerinde işlem yapmak, aramak gibi işlemlerde kullanılırlar. Sıralı ya da sırasız olabilirler. Bunlar java.util içerisinde bulunurlar ve kısaca bahsetmek gerekirse: List: İçerisinde birden fazla elemanı sıralı olarak barındırabilirler ve indis değerleriyle işlem yaparlar. Set: Elemanları sırasız bir biçimde tutarlar ve kopya eleman […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top